ATG as ble etablert 2009 og har kontoradresse rett utenfor Asker sentrum.

Daglig leder i bedriften har tidligere drevet ATG Håndverk as og Alliero Gulv og Maling as, og har 35 års bransjeerfaring.

ATG as disponerer 20 faglærte gulvleggere og malere og har et dynamisk HMS system som ivaretar de normer og krav myndighetene til enhver tid stiller.

Vi fokuserer alltid på Helse-Miljø og Sikkerhet både for våre medarbeidere, kunder og miljøet rundt oss.

ATG as driver med tradisjonelt maler- og byggtapetserarbeider både på større byggeprosjekter, rehabiliteringer og i privatmarkedet, hvilket vår betydelige referanseliste gjenspeiler.

Kvalitet, pris og leveringsdyktighet er symptomatisk for vår virksomhet, og kompetansen i tillegg til erfaringen vi besitter, er den beste garanti for et fagmessig og vedvarende resultat.

Arco Gulv as er vår samarbeidspartner på gulvsektoren med betydelig fagkunnskap og erfaring.